nivo slider image nivo slider image

רוני ברות | חלון אחד

3.12.2011 – 12.11

מדוע העיר הזאת

מביאה אותנו לידי כך:

להתרכז בחלון אחד

וכך

לצייר את מוצאותינו?

מאיר ויזלטיר 

התערוכה "חלון אחד", של האמנית רוני ברות, מחזירה לסדר היום את פעולת ההתבוננות היומיומית של הצייר בחוץ הנשקף מחלונו.

תערוכה זו היא מעין יומן חומרי, צבעוני ומבני, המתעד פרק זמן של כעשרים שנה.

ציורים אלה הם אשנבים אליו. הציורים בגלריה לוקטו מתוך מגוון רחב של יצירות שצוירו לאורך השנים. נושא ההתבוננות מבעד לחלון הוא אחד המוטיבים החוזרים ביצירתה של רוני ברות. לעתים החלון ומסגרת החלון נוכחים בעבודה ולעתים הם נעלמים ממנה ורק הנוף מופיע, העצים שהאמנית מרבה לצייר והצמחייה הסבוכה, שעם השנים המבט בה מעמיק לחדור והיא חושפת הוויה בה הנסתר רב על הגלוי והחיפוש והטעיה בסבך הופכים להיות הסיפור עצמו. בחלל הנישה תלויות עבודות קטנות בהם מופיעה דמות אנושית המבקשת לצמוח ולעוף, ללכת מעבר לנראה. החלון הוא המקשר בין פנים לחוץ, ולעתים הוא חלון הנפש והנוף הנגלה דרכו הוא נוף נפשי. המבט מהפנים החוצה יכול להעלות תחושה חזקה של בדידות, בידוד וניתוק מהעולם. החלון מאפשר הצצה מצומצמת, ממוסגרת, אל החופש הגדול שבחוץ, כמו געגוע שלעולם אינו בא על סיפוקו.

רוב הציורים הם בצבעי שמן ומבטאים לדברי האמנית "קרישה של התרחשות סוערת הנעצרת ביום אחד". ניתן לפלח את העבודות אגב התחקות אחרי תנועת המבט הגורר עמו את הנפש: מכאן לשם, מקרוב לרחוק, מנוכח לנסתר, מאטום לשקוף, ממותר לאסור, מאפשר לאי-אפשר.

מבט הצופה חושף סוד, סוד הדברים הנמצאים מעבר ליכולת ראייתנו, תפיסתנו והבנתנו, מה שנמצא מעבר לחומה ולשער הפתוח למחצה, מעבר לחלון, ב"חוץ", מהעבר האחר של הבית. מהו אותו עולם שאותו מנסה האמנית לשווא לתפוס?

ברצף העבודות יש מעברים מציור ריאליסטי, השואף לדייק בפרטים, לעבודה אקספרסיבית וחופשית יותר המתמסרת למדיום הציור עצמו בעוד הדימוי המצויר הופך למושג מרומז יותר.

בסדרת העבודות האחרונות, "חלון אחד", מופרת ההפרדה בין פְּנים וחוץ ונובט משהו אחר, חדש. עולם סוער וקסום בו מראות הגן על סבך ענפיו וקרני האור השזורות בהם,חודרים מבעד לחלון לפנים הבית, לסטודיו, למרפסת, למטבח המוצנע.

 בחלל ההקרנה  ניצב שולחן רחב ועליו פנקסים, מעין יומני צילום המזמינים את הצופה לדפדף בהם. פעולת הדפדוף יש בה מן החזרה לאחור לעבודות ישנות, תיעוד יומני של רצף הזמנים והעבודות שנוצרו.

חזרה