גוני חרל"פ ורתם רשף | זרם תעתוע

26.11.2016 – 4.11

רתם רשף וגוני חרל"פ, "זרם תעתוע", שישי 4.11, 19:30

"זרם תעתוע" הוא תערוכתן הזוגית של הציירת רתם רשף ואמנית המיצב גוני חרל"פ, אשר לראשונה יוצרות סביבה משותפת המתייחסת ספציפית לחלל הגלריה בבארי.

לא ניתן להיכנס לאותו נהר פעמיים אך ניתן לזרום עמו זמן מה.

בעולם הפסיכולוגיה החיובית, "זרימה" מוגדרת כחוויה סובייקטיבית של קשב לא מאומץ, במודעות עצמית נמוכה, אשר יכולה להתרחש בעת משימה מאתגרת. במידה רבה זהו גם תיאור מעשה האמנות של רתם רשף וגוני חרל"פ, אשר כל אחת בתחומה, מבקשת לזרום בעקבות הצבע והחומר. זרמי תודעה, חשמל, דם או מים, זרמי נתונים ומידע וזרמים אמנותיים, סוערים וגועשים סביבנו או מתערסלים בשלווה.

הדימוי הציורי של רתם רשף, בוגרת המדרשה לאמנות, הוא מערך מורכב של שטפי צבע, הטבעות והתזות, שפיכה וטפטוף של צבע מדולל על משטחי קנבס, נוכח כאובייקט פיסולי בחלל, נשפך ועוטף, משתקף ומשתכפל. הציורים מופשטים ברובם, אך מכילים רמזים לפיגורציה אורגנית, אופטית או בעלת זיקה לטבע, רמיזה לשיקוף רנטגן או כתבי רורשך, מתכתבים עם מסורת שדה הצבע באמנות.

אצל גוני חרל״פ, בוגרת לימודי התואר השני בחיפה,  הצינורות נוזליים, ואילו דווקא הנוזל מתמצק, מחשבות מטילות צללים ופסולת בניין מתגלגלת למים זכים.  באסתטיקה חושנית, מזמינה ומתעתעת, מתחקות עבודותיה אחר החומר, נמתחות לכיוונים של התנגדות; בין הפיגורטיבי למופשט, בין מטריאלי למושגי, במישורים של סדר ואקראיות גם יחד.

החיבור בחלל הגלריה בין שתי האמניות יוצר זרימה וצבעוניות ועוטף את המרחב כולו מהקירות לתקרה ולרצפת הגלריה.

חזרה