שרון ליפשיץ | הקו והמעגל  •  סיון גרוס | פועלת דור שלישי

 

עריכה: גילי תל-אורן, שאול רוזנפלד

תרגום לאנגלית: אביגיל פרלמן

צילומי עבודות: הילית כדורי

עיצוב גרפי: סיון גרוס

כותבים: אייל פרי, שרי גולן שריג, זיוה ילין

תודות: לשרי גולן שריג, אייל פרי, אביגיל פרלמן ולזיוה ילין שהגתה, תמכה וליוותה את התערוכה המשותפת. לאמא יוכקה ליפשיץ, לאמא ואבא אסתי ובסיל גרוס, לחברתי מור ליפקונסקי על התמיכה