עטיפה קטלוג פואד

קישור לקטלוג PDF

כתיבה |  ד"ר עאידה נסרלה

תרגום עריכה והגהה חבר המתרגמים

צילום עבודות עמאר יונס

עיצוב | עאישה מוסא