Lucky Numbers | Orit Ishai

עיצוב: דפנה שלום

עריכה לשונית ותרגום לאנגלית: דריה קסובסקי

הקטלוג והתערוכה הופקו באדיבות הגלריה בקיבות בארי, מועצה אזורית אשכול, ראש המועצה מר חיים ילין

 תודה מיוחדת ל: זיוה ילין, מוניקה לביא, ישראל רבינוביץ', שחר מרקוס, דפנה שלום